Ledenpartijen verslagen

Partuur Wim Zijsling koninklijk bij het nachtkaatsen in IJlst

IJlst, een zestal parturen in twee poules streden voor de kransen bij de stadsherberg het wapen van IJlst nachtkaatsen op het frisiaplein. De avond werd gekenmerkt door spannende partijen en prima kaatsen. In de eerste poule was het partuur van Wim Zijsling, Bauke Weerstra en Tjitze Dotinga dat na een Houdini act de finale wisten te bereiken. In de laatste poule wedstrijd wisten zij een 5 – 2 achterstand tegen het partuur van Nico de Boer, Marco Nooitgedagt en Auke Wiersma winnend af te sluiten. De andere poule werd gewonnen door het partuur van Johan Boorsma, Rudy Bosma en Wiepie Oppedijk de sterksten. Wel wisten ze pas de laatste poule wedstrijd op 5 – 5 te winnen van het partuur van Marco Damstra, Bart Schuurmans en Tjitske Vellinga. Dus alle ingrediënten voor een spannende finale. Het partuur Boorsma pakt gelijk een spel voorsprong, maar toen begon het partuur Zijsling te draaien. En wisten de partij in 5 – 2 6 – 2 in hun voordeel te beslissen. Wim Zijsling werd tot koning gekroond. Iets wat Bauke Weersta en Tjitze Dotinga ook niet had misstaan, gezien het kaatsen in de finale.

Uitslag.
1e Wim Zijsling (koning), Bauke Weerstra en Tjitze Dotinga
2e Johan Boorsma, Rudy Bosma en Wiepie Oppedijk
 

terug naar het overzicht