Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij brengt 69 kaatsers naar IJlst

IJlst, met maar liefst 9 kaatsers en kaatsters uit IJlst. Ging de federatie partij in IJlst los.
Bij de welpen stonden maarliefst 12 twee tallen op de lijst. In deze categorie was het tweetal Woutje Zijlstra en Timen van Gelderen heer en meester. Met in vier partijen maar twee eersten tegen wisten ze de 1e prijs te pakken. In de halve finale tegen het tweetal Arjanne Schaafsma en Nynke Develing kregen zij geen eerst tegen. Evenals in de finale tegen Lisanne Folkertsma en Dennis de Jong was ook eindstand 5 – 0 4 – 6. De finale van de verliezersronde ging tussen de tweetallen Marije Faber en Menno Sweering en Jorrit Veldman en Jacob Jan de Vries. Het laatst genoemde tweetal zou deze partij winnen op 5 – 2 6 – 0.

Bij de pupillen jongens stonden er 8 twee tallen op de lijst. En waren het de tweetallen Jacco Kooistra en Jan Peter Bootsma en Rick Atsma en Wietse Vink wat zich door stevig aan de bak te moeten in de halve finale wisten te plaatsen voor de finale. De finale had dan ook alle ingrediënten voor een spannende partij. En dat zou het ook worden, door goed opslag en uitslag werk van beide kanten. Zou het pas op 5 – 5 6 – 2 een overwinning worden van Rick Atsma en Wietse Vink. De finale in de verliezersronde daarin tegen zou weinig spanning brengen het tweetal Doede Rients Okkema en Rene de Jong wisten met 5 – 1 6 – 6 te winnen van Nies Douwe Yntema en Thomas Posthuma.

Bij de pupillen meisjes werd de lijst gevormd uit 6 tweetallen. Zowel de finale van de winnaarsronde als de verliezersronde zou spannend worden. In de winnaarsronde ging dat tussen het tweetal Margreta Terpstra en Elma Breeuwstma en het tweetal Nyncke Terpstra en Jildou Sweering. Maar op de stand 5 – 5 6 – 4 wisten Margreta en Elma de partij te beslissen in hun voordeel. In de verliezersronde deden Jitske Veldman en Dian Dijkstra het pas op 5 – 5 6 – 6 door hun tegenstanders Regina Sandstra en Sigrid Damstra te verslaan.

Bij de schooljeugd waren het een viertal parturen wat in poule allemaal een keer tegen elkaar moest. Het partuur van Lars Breeuwsma, Klaas Sytsma en Berry de Jong. Liep er wat uit en wist alle drie de partijen te winnen. De tweede prijs was voor het partuur van Germ Sandstra, Bert Couperus en Roelof Strikwerda met 16 eersten voor.

Bij de jongens en meisjes waren het slechts een tweetal parturen wat naar IJlst was gekomen. Maar desondanks kaatsen ze toch een partij. Door twee keer tegen elkaar te kaatsen wist het partuur van Pieter Harmen Hania, Liesbeth Bakker en Jelle ten Kate beide keren te winnen van Laas Harry Bonnema, Geeske Yntema en Teatske de Boer. Door een keer 5 – 1 te winnen en een keer 5 – 4.

Uitslag.
Welpen – Winnaarsronde.
1e Woutje Zijlstra (Folsgeare) en Timen van Gelderen (Goaiingea)
2e Lisanne Folkertsma (Folsgeare) en Dennis de Jong (Tirns)
3e Arjeanne Schaafsma (Easterein) en Nynke Develing (Drylts)

Welpen – Verliezersronde.
1e Jorrit Veldman (Easterein) en Jacob Jan de Vries (Drylts)
2e Marije Faber (Easterein) en Menno Sweering (Folsgeare)

Pupillen Jongens – Winnaarsronde
1e Rick Atsma (Scharnegoutum) en Wietse Vink (Easterein)
2e Jacco Kooistra (Easterein) en Jan Peter Bootsma (Itens)

Pupillen Jongens – Verliezersronde
1e Doede Rients Okkema (Easterein) en Rene de Jong (Tirns)
2e Nies Douwe Yntema (Easterein) en Thomas Posthuma (Folsgeare)

Pupillen Meisjes – Winnaarsronde
1e Margreta Terpstra (Easterein) en Elma Breeuwsma (Folsgeare)
2e Nyncke Terpstra (Easterein) en Jildou Sweering (Folsgeare)

Pupillen Meisjes – Verliezersronde
1e Jitske Veldman (Easterein) en Dian Dijkstra (Easterein)

Schooljeugd
1e Lars Breeuwsma (Folsgeare), Klaas Sytsma (Folsgeare) en Berry de Jong (Tirns)
2e Germ Sandstra (Easterein), Bert Couperus (Easterein) en Roelof Strikwerda (S’goutum)

Jongens en Meisjes
1e Pieter Harmen Hania (Folsgeare), Liesbeth Bakker (Easterein) en Jelle ten Kate (Folsgeare)

terug naar het overzicht