Nieuws

  • Douwe van Slooten, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra winnen Gebr. Sikmapartij
  • Wedstrijdagenda vereniging en federatie 2018 online
  • Durk van der Wal, Klaas Jan Rijpma en Lieuwe Bergstra winnaars oliebollenpartij

 Laatste update maandag 21 mei

  • Foto's en verslag Gebr. Sikmapartij
  • Foto's en verslag oliebollenpartij
  • Foto's en winnaars veldcompetitie jeugd en senioren