Nieuws

  • Douwe van Slooten, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra winnen Gebr. Sikmapartij
  • Wedstrijdagenda vereniging en federatie 2018 online
  • Durk van der Wal, Klaas Jan Rijpma en Lieuwe Bergstra winnaars oliebollenpartij

 Laatste update woensdag 20 juni

  • Foto's Nije Moed en Bring de keatsers by 't keatsen op de overtuinenfair
  • Foto's en uitslag KNKB Welpen famkes
  • Foto's en verslag Gebr. Sikmapartij