Nieuws

  • Jeugdkaatsen met Idske Zijlstra is weer gestart
  • Jaarvergadering woensdagavond 18 mei na het competitie kaatsen
  • Kaatstraining voor de jeugd (groep 6,7 en 8) vanaf 11 mei. Aanvang op het veld vanaf 16:00 uur
  • Boek bestellen, mail naar nijemoed@outlook.com kosten bedragen € 10,00 

 Laatste update vrijdag 13 mei 2022

  • Foto van de competitie winnaars