Nieuws

  • Vrijdagavond 30 december Oliebollenpartij in de utherne, aanvang 19:00 uur.
  • Bart Schuurmans (kening) en Jan Teade Nauta winne nachtkeatsen yn Drylts
  • Anniek Zijlstra wint 2e prijs met jeugdpartij in de Hommerts
  • Timo van der Knaap wint de jeugdcompetitie 2016
  • Tjerk Bakker, Klaas Jan Rijpma en Eelke van Netten winne Zijslingbaggerpartij

 Laatste update donderdag 13 oktober

  • Foto's en ferslach nachtkeatsen
  • Foto's jeugdpartij Hommerts/IJlst/Oudega
  • Foto's afsluiting jeugdcompetitie en prijs winnaars competitie jeugd
  • Foto's en verslag Zijslingbaggerpartij