Clubinformatie

Algemeen.

De kaatsvereniging in IJlst is opgericht in april 1921, en heeft op dit moment een 20 actieve senioren leden. Elke woensdag avond is er vanaf mei tot begin september competitie kaatsen op de sportvelden bij de Utherne.

Senioren.

De senioren kaatsen elke woensdagavond vanaf 30 april tot de laatste woensdag in augustus competitie op het veld. De aanvang van deze competitie om 19.15, zodat er om 19.30 gestart kan worden met het kaatsen. De contributie bedraag per jaar € 30,00.

Jeugd.

Helaas zijn er op dit moment geen jeugdleden meer bij de vereniging. Ook is er geen jeugdcommissie meer, mensen met belangstelling voor de jeugdcommissie kunnen zich melden bij het bestuur. Om zo het jeugdkaatsen in IJlst weer van de grond te krijgen.

Wedstrijden.

Nye Moed is aangesloten bij de Nederlands Kaatsbond de KNKB, zodat de leden deel kunnen nemen aan de wedstrijden voor hun categorie van de bond. Ook is Nye Moed met de andere verenigingen in Sneek e.o. verenigd in de federatie Sneek e.o. De andere deelnemende verenigingen hierin zijn Sneek, Folsgare, Balk, IJsbrechtum, Reahus/Tirns, Oosterend, Goenga, Scharnegoutum, Itens, Hommerts en Bozum. Het is door deze federatie mogelijk om bijna elke zaterdag in het kaatsseizoen een wedstrijd te kaatsen in de buurt. 

Wedstrijden van de federatie zijn terug te vinden onder de link federatie.

Nye Moed houdt ook diverse leden en stadspartijen in IJlst in het seizoen en een wedstrijd in de zaal voor senioren. Ook deze wedstrijden zijn terug te vinden op de website via de link Agenda jaartal.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt altijd per jaar, van 1 januari tot en met 31 december. Inschrijven kan ten alle tijde. Dit kan door voor aanvang van een les te melden bij de trainers. Ook aanmelden per e-mail kan door een e-mail te sturen naar info@nyemoed.nl. Opzeggingen dienen voor 1 januari van het volgend seizoen bij de kaatsvereniging binnen en bevestigd te zijn. Opzeggen in de loop van een seizoen kan, maar gaat pas in op 1 januari. Bij te laat afmelden worden de administratiekosten, 15 euro, voor het lidmaatschap bij de kaatsbond, in rekening gebracht.

Voor meer informatie of vragen kun u altijd even mailen naar info@nyemoed.nl