Agenda

Juni 2023
Zat. 17 juni
Bring de keatsers by it keatsen
In Itens en Boazum
Zon. 18 juni
Damstrastucpartij
13:00 in Oosthem
Vr. 23 juni
Federatie afdelingskampioenschap jeugd
Aanvang 16:00 op sportveld in IJlst
Juli 2023
Zat. 15 juli
PTW partij
Aanvang 13:00 in IJlst
Augustus 2023
Zat. 26 augustus
Pupillen meisjes
Aanvang 10 uur op het sportveld in IJlst
September 2023
Zat. 9 september
Zijslingbaggerpartij?
Aanvang 13:00 in de Jutrijp
Vr. 22 september
Nachtkeatsen
Aanvang 21:00 op het sportveld in IJlst