Jubileum 2011

 

1. Keatsferiening “Nije Moed” – Drylts 90 jier in 2011.

Dat er al geruime tijd in IJlst gekaatst wordt is bij een hoop mensen wel bekend. Maar dat de vereniging in april 1921 al werd opgericht niet. Het kaatsen in IJlst heeft in de afgelopen 90 jaar vele down’s beleefd en ook vele up’s. Dus in 2011 was het feest bij de kaatsvereniging. Dit willen we dan ook vieren met de leden en ook met oud leden. Vandaar dat we via het Kypmantsje en onze website www.nyemoed.nl u op de hoogte houden met wat voor activiteiten er volgend seizoen gaan plaats vinden. Verder willen we proberen de historie van de vereniging in beeld te krijgen. We hebben natuurlijk nog wel het een en ander op papier. En oude notulenboeken, ook hebben we veel informatie gevonden op het digitaal archief van de Leeuwarder Courant. Maar van bepaalde jaren kunnen we helemaal niets vinden. Het kan ook best zijn dat het kaatsen in IJlst in die periode helemaal op zijn “gat” lag maar daar zouden we graag achter komen. Bij deze ook dan een oproep aan mensen die dingen weten uit de periodes of nog andere zaken hebben zoals oude wedstrijdlijsten of krantenknipsels. Dat mag van alle jaartallen zijn. Wij willen graag met jullie daarover in contact komen. De volgende jaartallen is niets bekend bij het bestuur 1931 tot en met 1936 en van 1961 tot en met 1972.

 LWC 1930Oud logo

 

LWC 1922

LWC 1923