Fotoboek

27-12-2013 Oliebollenpartij 2013

1e Prijs voor Tjerk Bakker, Rijkel Dotinga en Tom Farrow 2e Prijs voor Jelmer de Boer, Rudy Bosma en Elisabeth Flapper

25-10-2013 Herfst zaalkaatswedstrijd

Tjerk Bakker (A), Auke Wiersma (B) en Jan van der Wal (C) winnaars herfst kaatspartij in de zaal

01-09-2013 Federatie afdelingpartij in de Hommerts

Bij de pupillen Erik Wijnja en Dennis Damstra 4e prijs. Bij de jongens Jelmer de Boer, Germ Wijnja en Sytze Bram de Witte 2e prijs.

30-08-2013 Jeugdpartij IJlst en de Hommerts

Met maar liefst 65 deelnemers!!!!!

30-08-2013 Nachtkaatsen

Willem, Rijkel en Jan de krans op het Frisiaplein

16-08-2013 Federatie jeugdpartij in Easterein

Rijkel en Jan Teade de krans. Sytze Bram 1e fan de ferliezersronde. Erik 3e priis.

09-08-2013 Federatie jeugdpartij in Boazum

9 augustus

07-08-2013 Drylts op de Freule

Jelmer, Rijkel en Germ op de freule in Wommels tsjin Wommels.

02-08-2013 Federatie jeugdpartij in Sneek

Jelmer en Erik in de prijzen

12-07-2013 Federatie jeugdpartij in IJlst

12 juli foto's van Jan van der Wal

06-07-2013 Cees Zijsling Techniek partij 6 juni

Foto's fan Wytske Posthuma

28-06-2013 Federatie jeugdpartij in Wolsum

Jelmer en Erik in de prijzen

23-06-2013 Damstrastuc partij in Oosthem

Met 11 parturen op de lijst

21-06-2013 Federatie jeugdpartij in Folsgeare

Germ Wijnja 1e prijs en Erik Wijnja 3e prijs

15-06-2013 Federatie jeugdpartij in Winsum

Germ de 1e prijs winnaars en Erik de 1e van de verliezersronde.

14-06-2013 Federatie jeugdpartij in Itens

Rijkel de 1e winnnaars, Germ de 2e winnaars en Jelmer de 1e prijs van de verliezersronde

08-06-2013 Stadsfeestenpartij

Age Jansen, Rudy Bosma en Cora Ietswaart winnen de stadsfeestenpartij

26-05-2013 Sikmapartij in Oosthem

Met 10 parturen op de lijst een mooie wedstrijd in Oosthem

10-05-2013 Federatie jeugdpartij in Reahus

Reinder de earste priis en Rijkel de twade priis.

04-05-2013 Federatie jeugdpartij in Itens

Erik Wijnja pakt de eerste prijs met Klaas Jan Oosterbaan uit Scharnegoutum

25-04-2013 Schoolkaatsen van de Twine en de Kogge

Maar liefst 98 kinderen actief op het schoolkaatsproject van Nije Moed

23-04-2013 Kaatsclinic in de Hommerts

Met de Gert-Anne van der Bos, Teake Triemstra en Daniel Iseger.

08-03-2013 Jaarvergadering

03-01-2013 One Wall toernooi in Sneek

Erik Wijnja en Iefke Dotinga actief op het One Wall toernooi voor basisscholen in Sneek.