Fotoboek

30-12-2014 Oliebollenpartij

05-09-2014 Hommerts, Oudega en IJlst

Jeugdpartij in de Hommerts

03-09-2014 Afsluiting jeugdseizoen

Spelletjes en patat eten.

30-08-2014 Zijslingbagger partij

Keatsen yn de Jutrijp

29-08-2014 Federatie afdelingwedstrijd in Sijbrandaburen

Germ, Reinder en Erik twadde priis!

23-08-2014 Nachtkaatsen

Kaatsen op het Frisiaplein

06-07-2014 Damstrastuc partij

Douwe, Rijkel en Minne yn de kranse

04-07-2014 Bakkerij de Wittepartij

Jeugdpartij van Nije Moed

04-07-2014 Federatie jeugdpartij in Skearnegoutum

Jan Teade de krans en Reinder de 1e van de verliezersronde

27-06-2014 Federatie jeugdpartij in Wolsum

Rijkel de 1e en Germ de 2e in de verliezersronde

20-06-2014 Federatie jeugdpartij in Folsgeare

Erik Wijnja en Sytze Bram de Witte de eerste prijs, Germ en Rijkel 2e verliezersronde.

14-06-2014 NK Meisjes

Het NK Meisjes 14 - 16 jaar in IJlst.

08-06-2014 Sikmapartij in Easthim

Gebr. Sikma installatie techniek partij in Easthim.

30-05-2014 Federatie dag in Easterein

Reinder de krans, Germ, Erik en Jelmer ook in de prijzen.

17-05-2014 D.E.L. shirts KNKB

Wijnja Hoveniers en Bakker IJlst de sponsoren van de D.E.L. shirts.

16-05-2014 Federatie jeugdpartij

Mooi weer en maar liefst 97 jeugdkaatsers op het veld

09-05-2014 Federatie jeugdpartij Itens

Jelmer, Jan Teade en Germ 1e verliezersronde

11-04-2014 Jeugdsponsoractie Poiesz

Uitreiking van de cheque in Leeuwarden, maar liefst 870,00 euro voor de jeugd van Nije Moed!!

23-03-2014 Federatie jeugdwedstrijd in Sneek

Reinder Reitsma 2e verliezersronde en Germ Wijnja 2e winnaars.