Fotoboek

30-12-2015 Oliebollenpartij

Tjerk Bakker, Bauke Sikma en Rudy Bosma winne de earste priis

11-09-2015 IJlst, Hommerts en Oudega partij

Voor de negende keer

11-09-2015 Wapen van IJlst nachtkaatsen

Op het Frisiaplein

03-09-2015 Jeugdcompetitie 2015

Robert Keuning wint de beker 2015

30-08-2015 Zijslingbaggerpartij yn de Jutrijp

Hans Sikma, Anita Kant en Rijkel Dotinga de krans.

28-08-2015 Federatie jeugdafdeling in Wolsum

Helaas geen prijzen voor de IJlster jeugd

16-08-2015 Damstrastucpartij yn Easthim

Douwe van Slooten, Bart Schuurmans en Feite Damstra de earste priis.

15-08-2015 Easterlittens KNKB 50+

Pieter Talsma de earste priis

15-08-2015 Federatie regiowedstrijd Huizum

Arjen Talsma de earste priis

14-08-2015 Hommerts federatie jeugdpartij

Sytze Bram en Germ de twadde priis en Rijkel de tredde.

31-07-2015 Federatie jeugdpartij yn Snits

Reinder Reitsma 1e priis ferliezersronde

25-07-2015 KNKB Pupillen famkes

Partoer Larissa Smink en Amber Reijnhoudt winne yn Drylts.

19-07-2015 KNKB jongens afdeling en d.e.l. in Makkum

Jan Teade Nauta de earste priis!!

10-07-2015 Federatie jeugdpartij in Easterein

Sytze Bram de eerste prijs

03-07-2015 Federatie jeugdpartij in Skearnegoutum

Reinder Reitsma de twadde priis

06-06-2015 Federatie dag in Nylan

165 federatie jeugdkaatsers, bijna 50 senioren en heren en dames hoofdklasse

29-05-2015 Federatie jeugdpartij IJlst

Onder slechte weersomstandigheden

22-05-2015 Federatie jeugdpartij Boazum

Rijkel Dotinga de twadde priis

15-05-2015 Federatie jeugdpartij Reahus Turns

Germ Wijnja de krans en Dennis Damstra 2e prijs.

08-05-2015 Federatie jeugdpartij IJsbrechtum

Germ Wijnja de tweede prijs en Reinder Reitsma eerste in de verliezersronde.

01-05-2015 Federatie jeugdpartij Itens

Erik Wijnja, Rijkel Dotinga en Jelmer de Boer yn de krans.

24-04-2015 Koningsspelen op de Twine

Nije moed geeft kaats les tijdens de koningsspelen op de Twine in IJlst.

13-03-2015 Jaarvergadering