Fotoboek

30-12-2016 Oliebollenpartij

09-09-2016 Stadsherberg het Wapen van IJlst - Nachtkaatsen

Bart Schuurmans (kening) en Jan Teade Nauta winne it nachtkeatsen

02-09-2016 Jeugdpartij Hommerts, IJlst en Oudega

Dit jaar in de Hommerts, helaas weinig deelnemers uit IJlst. Slechts 6 maar die streden wel voluit voor de prijzen. Anniek Zijlstra wist bij de welpen de tweede prijs te winnen.

31-08-2016 Afsluiting jeugdseizoen 2016

Timo van der Knaap winnaar competitie jeugd 2016

27-08-2016 Zijslingbaggerpartij

Keatsen op locatie

06-08-2016 Bonnemapartij yn Nylan

Rijkel de 1e en Nico de 2e yn de ferliezersronde.

25-06-2016 KNKB jongens A/B

24-06-2016 Federatie jeugdpartij in Tirns

Rijkel de 1e en Jan Teade de 2e priis.

17-06-2016 Federatie jeugdpartij in Goaiingea

Erik Wijnja de earste yn de ferliezersronde

12-06-2016 Damstrastuc partij yn Easthim

Jelmer de Boer, Bouke Sikma en Germ Wijnja winne de earste priis.

11-06-2016 Teatsen vrijwilligers van IJVC

Meinte Bergstra teatskampioen van IJVC

08-06-2016 Clinic door partuur Van der Bos

Pc winnaars van 2015 in IJlst voor een clinic van de jeugd van IJlst en de Hommerts

27-05-2016 Federatie jeugdpartij in IJlst

Met maar liefst 113 kaatsers in 7 klassen.

27-05-2016 Gevonden bij federatie jeugdpartij

Gevonden spullen bij federatiejeugdpartij. Voor info mail naar nijemoed@outlook.com

20-05-2016 Federatie jeugdpartij in Boazum

Dennis Damstra de eerste prijs

15-05-2016 Sikmapartij in Easthim

Mei 13 partoeren op 'e list

06-05-2016 Federatie jeugdpartij in IJsbrechtum

Erik Wijnja de 1e prijs, en Sijtze Bram de Witte de tweede prijs.

26-04-2016 Competitie winnaars senioren 2015

Tjitze wint de veldcompetitie, en Tjerk de zaalcompetitie

15-04-2016 Poiesz jeugdsponsorgala slotfeest

Een prachtig bedrag van 1053,00 euro voor onze club.