Ledenpartijen verslagen

10 parturen strijden voor de Piet ten Woude wisselbokaal

I10 parturen strijden voor de Piet ten Woude wisselbokaal

IJlst, zaterdag 9 juli was het land bij Piet ten Woude het strijdtoneel van de eerste grote bal partij van dit jaar. Met een mooie lijst van 10 parturen kon er om 13:00 uur gestart worden. Het partuur van Johan Boorsma, Klaas Westerbeek en Sytze de Vries, bereikten de finale met een staand nummer. Maar hadden dat ook met hangen en wurgen behaald. Door op de 2e lijst op 5 – 5 6 – 0 te winnen van Tjitze Dotinga, Rudy Bosma en Lieuwe Bergstra. De andere finalist moest komen uit de partij van Douwe van Slooten, Luko Koopman en Tsjollie van der Leest. En het partuur van Owb Wind, Rene Sybrandy en Bas Hollenberg. Die partij zou pas beslist worden op 5 – 4 6 – 6 in het voordeel van Owb en zijn maten. De finale zou ook bregen wat de toeschouwers er van verwachten spanning, en pas op 5 – 5 6 – 4 wist het partuur van Boorsma de overwinning te pakken. Hiermee wonnen ze de Piet ten Woude wisselbokaal, vervaardigd door Luko Koopman. De verliezers finale zou nog spannender worden, zou pas worden beslist op 5 – 5 6 – 6. Hier streden de parturen van Sytze Bram de Witte, Pim Goeman, en Wytske Posthuma. En namen het op tegen Rijkel Dotinga, Jorrit Bergstra en Cor Zijsling. En waren de laatstgenoemden die het wisten te winnen, de twee jonge jongens goed gecoached door de routinier Cor Zijsling.

Uitslag
1e Johan Boorsma, Klaas Westerbeek en Sytze de Vries
2e Owb Wind, Rene Sybrandi en Bas Hollenberg
1e verl. Rijkel Dotinga, Jorrit Hoekstra en Cor Zijsling

terug naar het overzicht