Ledenpartijen verslagen

Nachtkaatsen in IJlst met 14 parturen op de lijst.

IJlst, vrijdagavond 9 september was het trainingsveld op het sportcomplex in IJlst weer het toneel van het nachtkaatsen. Met maar liefst 14 parturen op de lijst starte de partij, met wat regenbuien onderweg mocht het de pret niet drukken bij de jonge jongens. Met een 14-tal parturen moest er om in de prijzen te komen minimaal 3 keer gekaatst worden. Het was in de winnaarsronde het partuur van Tjerk Bakker en Jan Sikma, dat na een winst van 5 - 3 6 -6 op het partuur van Pim Goeman, Niels Albertsma en Jorrit Hoekstra de finale wist te bereiken. De andere finalist kwam uit de partij van Evert Zijlstra, Rudmer Bootsma en Rick de Boer. Tegen dat van Dennis Damstra, Bart Zijsling en Klaas Jan Jansen. De laatstgenoemden wisten het net niet te redden en verloren de partij op 5 - 4 6 – 6. In de finale was het partuur van Tjerk en Jan de bovenliggende partij en zij wisten de partij te winnen op 5 – 2 6 – 6. De finale van de verliezersronde ging tussen de parturen van Rijkel Dotinga, Johannes Zijlstra en Johannes Jansen. En dat van Germ Wijnja, Sybrant Koek en Reinold Nooitgedacht. Hier trok het partuur van Rijkel, Johannes en Johannes aan het langste eind en wonnen de partij op 5 - 3 6 – 6. Na een beraad van de jury werd Tjerk Bakker als koning van de partij uitgeroepen.

Uitslag
1e Tjerk Bakker (koning) en Jan Sikma
2e Evert Zijlstra, Rudmer Bootsma en Rick de Boer

1e verl. Rijkel Dotinga, Johannes Zijlstra en Johannes Jansen.

terug naar het overzicht