Sikma wc brillen

2023 Dennis Damstra Rijkel Dotinga Levi Rowe
2022 Dennis Damstra Bart Schuurmans Siebo Zijsling
2021 Douwe van Slooten Rijkel Dotinga Marten Zijlstra
2019 Douwe van Slooten Teade Huitema Jorrit Hofstra
2018 Wouter van der Goot Bart Schuurmans Marnick van Lith
2017 Wouter van der Goot Jelle van der Velde Addie van der Steen
2016 Tjerk Bakker Jurjen de Jong Auke Wiersma
2015 Bart Schuurmans Douwe Andela Floris Bottema
2014 Tjerk Bakker Bouke Sikma Jantje Rijpma
2013 Jelle v/d Velde Bouke Sikma Rijkel Dotinga
2012 Peter van der Goot Bart Schuurmans Paulina Kastelijn
2011 Andries Flisijn Tjitze Dotinga Peter Thiescheffer
2010 Nico de Boer Bauke Weerstra Auke Wiersma
2009 Marco Damstra Ludo Brink Hans Sikma
2008 Tjerk Bakker Bart Schuurmans Hans Sikma
2007 Folkert Koopmans Marten Zijlstra Cock van Zanten
2006 Klaas Jan Rijpma Tjitske Vellinga Piet Wytze de Boer
2005 Wim Zijsling Jan van der Wal Hans Zijlstra
2004 Roelof Ewen Lammert Leeuwen Tjitske Vellinga
2003 Peter Teitsma Hans Zijlstra Klaas Jan Rijpma
2002 Cees Witteveen Willem de Vries Hans Sikma
2001 Harry van der Wal Nico de Boer
2000 Willem Spoelstra Feite Damstra Durk van der Wal
1999 Marten Zijlstra Rene Boersma
1998 Hans Zijlstra Geert van der Molen
1997 Jaap van der Veen P Bijlsma Douwe van Slooten
1996 Feite Damstra M Luinenburg Ate Groeneveld
1995 Chris de Groot Age Koudenburg Piet Tuinman