PTW partij

2022 Johan Boorsma, Klaas Westerbeek en Sytze de Vries

2023 Julian Faber, Jelmer van der Zee en Redmer van Slooten