Senioren veld

Jaar 1e plaats 2e plaats 3e plaats
2023 Edward Kamphuis Dennis Damstra Marco Damstra
2022 Rijkel Dotinga Tjerk Bakker Hans Sikma
2021 Sytze Bram de Witte Lieuwe Bergstra Dennis Damstra
2020 Dennis Damstra Bart Schuurmans Tjerk Bakker
2019 Marco Damstra Bauke Sikma Bart Schuurmans
2018 Rijkel Dotinga Nico de Boer Wouter van der Goot
2017 Jelmer de Boer Tjitze Dotinga Hans Sikma
2016 Tjerk Bakker Bauke Sikma Tjitze Dotinga
2015 Tjitze Dotinga Nico de Boer Bart Schuurmans
2014 Bart Schuurmans Auke Wiersma Tjitze Dotinga en Tjerk Bakker
2013 Tjitze Dotinga Tjerk Bakker / Nico de Boer Lieuwe Bergstra
2012 Geen uitslag bekend
2011 Nico de Boer Lieuwe Bergstra Tjitze Dotinga
2010 Bauke Weerstra Ludo Brink en Rene Boersma
2009 Rene Boersma Tjitze Dotinga Bauke Weerstra
2008 Nienke Luienburg Tjitske Vellinga Tjerk Bakker
2007 Tjerk Bakker Bauke Weerstra Tjitske Vellinga
2006 Rene Boersma Wiepie Oppedijk, Durk van der Wal, Siebe van der Wal en Bauke Weerstra
2005 Tjitske Vellinga Bauke Weerstra Siebe van der Wal en Rene Boersma
2004 Bauke Weerstra Klaas Jan Rijpma Nienke Luinenburg en Siebe van der Wal
2003 Jan Nooitgedagt Rene Boersma Tjitske Vellinga
2002 Tjitske Vellinga Peter Teitsma Marco Nooitgedagt
2001 Harry van der Wal Nico de Boer Nienke Luinenburg
2000 Rene Boersma Hans Zijlstra Siebe van der Wal
1999 Wim Zijsling Siebe van der Wal Nienke Luinenburg
1998 Rene Boersma
1997 Nienke Luienburg Douwe van Slooten Geert van der Molen
1996 Raymond Rypma Hans Zijlstra Douwe van Slooten, Piet Tuinman en Nienke Luinenburg
1995 Hans Zijlstra Ate Groenveld Piet Tuinman, Douwe van Slooten en Chris de Groot
1994 Jelle Postma Ate Groenveld Durk van der Wal en Douwe van Slooten
1993 Clara Jacobsen Douwe van Slooten Harry van der Wal
1992 Douwe van Slooten Anneke Miedema Jelle Postma
1991 Brand Miedema en Arend Zijlstra
1990 Jelle Postma
1989
1988
1987
1986
1985
1984 Joop Douma Johan Boorsma John Jansen
1983 Douwe Zijlstra J. Douma R. Schraa
1982 Marten Overwijk Koopmast Cees van der Meulen
1981 Marten Overwijk Koopmast Cees van der Meulen Bauke Posthuma
1980 Henk Walinga
1979 R. Hoekstra en J. Bangma B. Posthuma en C. Zijsling
1978 C. Zijsling J. Feenstra en B. de Boer A. Zijlstra
1977 A. Hiemstra Henk Walinga H. Schraa
1976 Marten Overwijk N. Bergstra A. Hiemstra
1975 N. Bergstra en A. Sijperda G. Sijperda
1974 J. Feenstra
1973 P. Brinksma