Stadsfeestenpartij

2013 Koning Age Jansen Rudy Bosma Cora Ietswaart
2012 Bijna geen seniorenleden
2011 Koning Tjerk Bakker Bauke Weerstra Nienke van der Weg
2010 Ludo Brink Koning Bauke Weerstra Wiepie Oppedijk
2009 Koning Douwe van Slooten Piet Stienstra Cora Ietswaart
2008 Koning Rene Boersma Sybo Zijsling Tjitze Dotinga
2007 Koning Douwe van Slooten Cora Ietswaart Wietze van der Zee
2006 Koning Wim Zijsling Ludo Brink Cees van der Meulen
2005 Koning Rene Boersma Bart Schuurmans Cees van der Meulen
2004 Koning Rene Boersma Meinze Poelstra Wietze van der Zee
2003 Koning Wim Zijlsling Bauke Weerstra Henk de Vries
2002 Koning Nico de Boer Siebe van der Wal Bauke Weerstra
2001 Koning Douwe van Slooten Siebe van der Wal Cor de Jong
2000 Koning Wim Zijlsling Siebe van der Wal Bauke Weerstra
1999 Koning Nico de Boer Cees Witteveen Nienke Luinenburg
1998 Koning Rene Boersma Nienke Luinenburg
1997 Koning Fokke Houtsma Cor Zijsling Jan van der Wal
1996 Koning Douwe Zijlstra Frida van der Wal Wim Zijsling
1995 Koning Douwe van Slooten Cor de Jong Marten Overwijk
1994 Koning Douwe van Slooten Siebe van der Wal Anneke Miedema
1993 Koning Arend Zijlstra Marco Damstra Koos Jacobsen
1992 Koning Arend Zijlstra Sybe van der Wal Clara Jacobsen
1991 Koning Brant Miedema Jan van der Wal Anneke Miedema
1990 Koning Jelle Postma Cor de Jong Jan Bergsma
1989 Koning Douwe Zijlstra Koop Mast Koos Jacobsen
1988 Koning Jelle Postma Jan van der Wal
1987 Koning Bauke Weerstra Gorrit Visser Gerrit de Jong
1986 Koning Wout Zijlstra Corrie Zijsling Cor de Jong
1985 Koning R. Hoekstra Henk Schraa Jelle Bangma
1984 Koning Wout Zijlstra Gorrit Visser Rienk de Vries
1983 Koning Wout Zijlstra Jan van der Wal G. Visser
1982 Koning J. Douma A. Sijperda Lieuwe Bergstra
1981 Koning J. Douma F. Speerstra D. van der Wal
1980 Koning Henk Schraa
1979 Koning R. Hoekstra Douwe Zijlstra N. Bergstra
1978 Koning W. van Houten Douwe Zijlstra R. Schraa
1977 Koning Bauke Weerstra C. Zijsling H. Zijlstra
1976 Koning Arend Zijlstra H. Wiebenga Bijleveld
1975 Koning Henk Walinga N. Bergstra E. de Vries

De Koningsprijs winnaar vet is gedrukt.